top of page
Search
  • smpb4april

##"Wellbeing in YOU(th) in the Digital age "##

Five young people and one teacher from the school "Vasil Levski" - Breznik traveled to Slovakia to take part in a youth exchange sent by the Association of Young Psychologists in Bulgaria "4th of April".

The aim was to broaden the knowledge of young people, their horizons and open minds, to learn new things and to carry out an intercultural exchange. Participation in the Erasmus+ exchange "Wellbeing in YOU(th) in the Digital age" gave these young people the opportunity not only for intercultural learning as an important feature, but also for physical development (yoga, walking/hiking) as part of wellbeing.

Participants shared their stories, experiences, ideas or problems, they benefited from learning new relaxation techniques by meeting young people from Spain, Italy, North Macedonia, Turkey, Czech Republic and Slovakia - Youth for Equality.

We believe that participating in youth exchanges not only changes the lives of individuals, it changes the well-being of entire communities!

##„Wellbeing in YOU(th) in the Digital age“##

Петима младежи и един преподавател от СУ „Васил Левски“ – град Брезник пътуваха до Словакия, за да вземат участие в младежки обмен, изпратени от Сдружение на младите психолози в България "4-ти Април".

Целта бе да се разширят познанията на младите хора, техните хоризонти и отворени умове, да научат нови неща и да осъществят междукултурен обмен. Участието в обмена „Wellbeing in YOU(th) in the Digital age“ по програма "Erasmus +" даде възможност на тези младежи не само за междукултурно обучение като важна характеристика, но и за физическо развитие (йога, разходки/туризъм) като част от благосъстоянието.

Участниците споделяха своите истории, опит, идеи или проблеми, те се възползваха от изучаването на нови техники за релаксация, като се срещнаха с млади хора от Испания, Италия, Македония, Турция, Чехия и Словакия.

Вярваме, че участието в младежки обмен променя не само живота на отделни личности, променя благосъстоянието на цели общности!
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Събитие за разпространение на резултати EmoSeniors

Уважаеми Дами и Господа, Сдружение на младите психолози в България „4-ти Април“ (СМПБ “4-ти Април”) има удоволствието да Ви покани на 20 юни 2024г. (четвъртък) от 10:00ч. в Градска художествена галери

Wellbeing of youth in the digital age

Participants from 7 countries (Spain, Italy, Turkey, North Macedonia, Bulgaria, Czech Republic and Slovakia) took part in the youth exchange entitled Wellbeing of youth in the digital age. The youth e

Comments


bottom of page