top of page
Search
  • smpb4april

Eмоционална и социална интелигентност

Updated: May 25, 2022


резултати от фокус групи, Emoseniors
.pdf
Download PDF • 643KB

По проект "Emoseniors"към момента се работи за създаване на самооценъчна скала за професионалистите и на хората, полагащи грижа за възрастни. Споделяме с Вас, резултати и обобщения от проведени фокус групи и 12те , идентифицирани от българските участници емоционално компетента, където те срещат трудности.


RESULT FocusGroup - BULGARIA, Emoseniors
.pdf
Download PDF • 608KB

We share with you the 12 emotionally competent identified by the Bulgarian participants in tree focus groups, where they encounter difficulties. The current national report from the Focus groups is part of "Emoseniors" project under the Erasmus + program.

Национален доклад Емосениорс
.pdf
Download PDF • 359KB

За състоянието и качеството на услугите и грижите за възрастните в България преди и след КОВИД-19, можете да научите от Нациолен доклад по проект "Емосениорс", финанисран по Програма "Еразъм +", КА2.


STATE OF THE ART - Emoseniors, AYPB 4th April - ENG
.pdf
Download PDF • 301KB

You can learn about the condition and quality of services and care for the elderly in Bulgaria before and after COVID-19 from the National Report on the "Emoseniors" project, funded by the Erasmus + Program.

Емоциите са част от нашия свят… ядро. Ето как доброволци - млади психолози представят Емоционалната интелигентност емоционална интелигентност - за заинтересовани

​​Emotions are part of our core world. This is how volunteers - young psychologists present Emotional Intelligence: Emotional Intelligence


Relationships and dependencies - emotional intelligence and experiencing the feeling of happiness: Emotional Intelligence and Happiness

Be informed! Be good, Stop the Violence!: Gender-based ViolenceОще полезни теми


Be good, Inform yourself! Safe sex

Be informed! Be good, ! Sex education

Be informed! Be tolerance! Sexual Diversity

Be informed! Be good, Stop the Violence! Violence against woman - part 2Благодарност към Център за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания „Св. вмчца Неделя”и испрекка признателност към отдадеността на Директора - Мария Балабанова и участниците във Фокус група с професионалисти по проект "Емосениорс", финансиран по програма "Еразъм +". Повече за Центъра тук: http://rakitovo.org

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Wellbeing of youth in the digital age

Participants from 7 countries (Spain, Italy, Turkey, North Macedonia, Bulgaria, Czech Republic and Slovakia) took part in the youth exchange entitled Wellbeing of youth in the digital age. The youth e

Comments


bottom of page