top of page

4-ти Април - професионален празник на психолога

Ейбрахам Маслоу казва че "Ако единственият инструмент, който имате, е чук , вие сте склонни да виждате всеки проблем като пирон ." В контекста на идеите на Маслоу психологът е човекът, който подпомага личността в усъвършенстването на неговия личен инструментариум.

На днешния светъл празник първо искаме да благодарим на всички настоящи и бъдещи психолози за смелостта и човещината с която са поели кръстоносния поход в името на човешкото себепознание, вътрешния мир, свободата на духа и психичното здраве. Бъдете светлината на разбиране и безкритичност с радост и гордост, безопасния пристан за онези, които живеят в собствената си буря. За нас е чест и радост да споделяме този път.

В името на един по-добър и справедлив свят си пожелаваме здраве, мъдрост, и много професионални успехи.

Честит 4ти Април от СМПБ-4ти-Арил

Search
  • smpb4april

Aрт, култура, идентичност

Updated: Mar 22, 2022

Добри практики за съхранение на културната идентичност, за повишаване на културата и доза щастие: тук

Резултати, добри практики за повишаване на общата култура, гражданското съзнание и активност: цветовете на многообразието 2 - резултати


Design with Ease

Собствено разработена Игра за припознаване за свои ценности като солидарност, свобода, толерантност, разбиране и уважение на човешките права посредством съхранение на културната идентичност: Игра "Инсталация"

Из спомените на един успешен младеж-доброволец: снимки - линия на доброволчествотоOще полезни


Заедно в парка за повече усмивки и култура: Фестивал "независими във времето"


Some Traditional games in order to have fun and activities: What is Game?


Self-developed Game for recognition of one's values such as solidarity, freedom, tolerance, understanding and respect for human rights through the preservation of cultural identity: GAME "INSTALLATION"

16 views0 comments
bottom of page