top of page
Search
  • smpb4april

Събитие за разпространение на резултати EmoSeniors

Уважаеми Дами и Господа,

Сдружение на младите психолози в България „4-ти Април“ (СМПБ “4-ти Април”) има удоволствието да Ви покани на 20 юни 2024г. (четвъртък) от 10:00ч. в Градска художествена галерия - “Къща-музей на Баба Цвета” - гр. Велинград, център на кв. Лъджене

на Събитие за разпространение на резултатите по проект “EmoSeniors” - “Емоционална подкрепа и управление за възрастни хора” 2021-1-PL01-KA220-ADU-000033484, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”, KA220-ADU - Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни.

В рамките на събитието е планирано представяне на проекта и участие на гостите в демонстрации, водени от български екип на експерт-създатели на инструменти за Обучение на възрастни и индивидуална и групова работа за развиване на емоционална регулация, качество на живот, психично здраве и подкрепа на възрастни и на лица, ангажирани в работата с тях.

Посредством участието си ще получите дигитален пакет от разработени доклади за състоянието и качеството на социалните грижи и услуги в България, инструмент за самооценка, специализирани материали и настолна игра “Емо-острови и приключения” за развиване на емоционална интелигентност. На Вашите делегати ще се издаде Удостоверение за участие в събитието.

За да заявите присъствие, моля попълнете за всеки участник регистрационна форма до 14 юни 2024г. /петък/, 23:59ч.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Ub4bWtIuOywfQ3G2Fr-Y0iAFAqwtCSp-lERZlrCIgkL1JA/viewform.

Поканата важи за до двама Ваши представители, в това число Директори, Отдел Човешки ресурси, Социални дейности, Култура, Образование; социални работници, рехабилитатори, психолози, санитари, снабдители и др. персонал, обслужващ възрастни; специалисти гражданско образование и всички останали заинтересовани лица. Местата са ограничени. Реализираните пътни разходи на гостите, пътуващи извън гр. Велинград ще бъдат възстановени при следните правила: https://docs.google.com/document/d/1v1gXXzArG3pEJd0SaUwzRLZRH7IqQsc6/edit?usp=sharing&ouid=117294528856529208910&rtpof=true&sd=true. Прилагаме Програма на събитието.

Добре дошли! За допълнителни въпроси се свържете с: Марина Грънчарова, Председател на СМПБ “4-ти Април” - 0897391375, smpb.4april@gmail.com; Даниела Фингарова, Зам.-председател на СМПБ “4-ти Април” - 0988949403, dani4april@gmail.com; www.4april.orgПрограма на Събитие за разпространение на резултатите по проект “EmoSeniors” - “Емоционална подкрепа и управление за възрастни хора”, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”, KA220-ADU - Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни

Място: “Къща-музей на Баба Цвета” - Градска художествена галерия, център на гр. Велинград, 84 2, 4600, кв. Лъджене

Дата: 20 юни 2024 г., Начален – краен час: 10:00 – 15:00 ч.

Описание на дейността

Часове

Регистрация на участниците

10:00 – 10:30

Приветстване на участниците и Представяне на проекта “EmoSeniors” - мисия, цели, дейности, очаквани резултати и въздействие

10:30 – 11:00

Представяне и демонстрационна сесия на интелектуален продукт 1 на проекта “EmoSeniors” - “ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА” и ролята му за идентифицирането на 12 емоционални трудности от страна на лицата, полагащи грижи в ежедневния им контакт с възрастните хора

11:00 – 11:30

Представяне и демонстрационна сесия на интелектуален продукт 2 на проекта “EmoSeniors” - “СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ” за развиване на знания и умения за справяне с редица емоции, чието правилно управление е от ключово значение за качеството на живот и психично здраве, както на лицата, работещи с възрастни, така и за лицето, за което се полагат грижи

11:30 – 12:00

Кафе пауза

12:00 – 12:30

Представяне и демонстрационна сесия на интелектуален продукт 3 “EmoSeniors игра”, “Емо-острови и приключения” - социална настолна игра за повишаване качеството на живот и психично здраве, основа на 12-те области на емоционална регулация и подкрепа

12:30 - 13:00

Представяне и демонстрационна сесия на интелектуален продукт 4 - “ДИГИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА” - цифров формат на настолната игра

13:00 - 13:20

Модерирана дискусия: предложения, коментари и съвети от участниците. Въпроси и отговори. Обобщение на постигнато от деня

13:20 – 13:45

Оценка на участниците за събитието. Закриване

13:45 – 14:00

Коктейл

14:00 - 15:00

94 views0 comments

Recent Posts

See All

Wellbeing of youth in the digital age

Participants from 7 countries (Spain, Italy, Turkey, North Macedonia, Bulgaria, Czech Republic and Slovakia) took part in the youth exchange entitled Wellbeing of youth in the digital age. The youth e

Comments


bottom of page