top of page
Search
  • smpb4april

"Отново заедно"/ "Together agin" project

Updated: Aug 17, 2022


Инфо бюлетин №1 Отново заедно
.pdf
Download PDF • 1.59MB

Повече за проекта и възможностите за възстановяване на междуличностните отношения в училище след КОВИД-19.

# More about the project and the possibilities for restoring interpersonal relationships at school after COVID-19.

Together Again NL1 EN
.pdf
Download PDF • 1.59MB

Task 1.1 State of Art Bulgaria.docx
.pdf
Download PDF • 719KB

Национален доклад за България относно състоянието и трудностите на ангажираните в сектор Училищно образование преди и след КОВИД-19 по проект "Отново заедно", финансиран по програма "Еразъм +".


NATIONAL REPORT FOCUS GROUP- BULGARIA
.pdf
Download PDF • 452KB

Национален доклад от Фокус група с учители от България за трудностите на образователната система и потенциала за развитие по проект "Отново заедно".

Екипът на проект "Отново заедно" по време на среща в Испания, Кордоба за планиране на работата и обсъждане на напредъка на проекта.

13 views0 comments
bottom of page