top of page
Search
  • smpb4april

Иновация в сектор Образование

Сборник за учители от в помощ и подкрепа на междуличностните отношения в професионален и личен план.

Разработен в стратегическо партньорство по проект "Отново заедно" (Практически техники за възстановяване на междуличностните отношения и насърчаване на психо-социалното развитие в пост Ковид-19 ерата") по Програма Еразъм + на ЕС.

HANDBOOOK - TOGETHER AGAIN – BG
.pdf
Download PDF • 2.05MB


18 views0 comments

Recent Posts

See All

Wellbeing of youth in the digital age

Participants from 7 countries (Spain, Italy, Turkey, North Macedonia, Bulgaria, Czech Republic and Slovakia) took part in the youth exchange entitled Wellbeing of youth in the digital age. The youth e

Comments


bottom of page