top of page

Обучителна дейност

СМПБ "4-ти Април" разполагаме с експерти и обучители с ноу-хау, добри практики по теми и предизвикателства, вплетени дълбоко в различни сектори и в работата с хора. 
Можете да почерпите опит, вдъхновение, идеи и умения посредством различни формати, организирани от нас за личностно, професионално и кариерно развитие, тиймбилдинг и ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.
 

“Животът е, за да се променяме и развиваме, да трансформираме и моделираме себе си от това, което сме били вчера до това, което сме днес. Докато животът минава, важните решения, които взимаме ни водят крачка по-близо до това да сме по-добри” 

Личностно развитие

За разбиране и регулация на емоциите, волята, поведението, навиците, контрол над обстоятелствата и очарователни промени в живота са необходими умения, компетенции, усилия, някои, които да те води и позитивна и подкрепяща среда.  Нашите обучения и преживелищни форми са това, което дойде като семе при теб, да се превърне в цвят, да процъфти и стане плод - да ти е наслада, да ти е пълно, да ти е леко, удовлетворено и да се  носи семена в тази посока. Тъй от наше обучение на обучение Вие сте на пътя към онова мястото, дълбоко в себе си, онова състояние на духа, на мисълта и дейността, полагащи грижа за Вашето благополучие и качество на живота. 
Свържете се с нас за заявка, за включване в индивидуален/ групов план и програма, защото Развитието не е константа.

Професионално развитие

При среща с емоционални и интелектуални предизвикателства, за придобиване на стимулиращи постижения и привличане на възнаграждения се нуждаем от обучение и последваща подкрепа. Това е необходимост за Вашия успех, не е прищявка.
Свържете се с нас за заявка, за включване в индивидуален/ групов план и програма, защото трудът е основна дейност на човека и като такава е определяща Вашето здраве - физическо, психическо, поведенческо и благополучие.

Кариерно развитие

“За нуждата от план, подкрепа за определяне на приоритетни области, поставяне на цели, малки стъпки ден след ден, лишени от предразсъдъци с широко отворен ум, устрем. 
Свържете се с нас за консултация, за изготвяне на индивидуален план и програма за избор на професия, за израстване в професионалното поприще, стимулиращи награди и просперитет.”

Тиймбилдинг

Хората, както Вашите служители, екип имат нужда от чувство на принадлежност, от изживяване на радост и споделено щастие за запазване на интереса и усилия да бъдат въвлечени и отговорни към общите резултати, носещи печалба! Оставете това на уникалните ни услуги и се насладете на успеха!  Свържете с нас, за да отговорим на нуждите Ви, желания и цели.

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Сдружението има 6 одобрени програми към МОН, с които целим да помогнем на тези от Вас, които искат нещо по-различно от това просто да ходят на работа. Разполагаме с експерти и обучители с ноу-хау, добри практики по теми и предизвикателства, вплетени дълбоко в образованието и в работата с хора. 
Чрез заявяване на наше обучение - ние работим за Вас. Вашата институция е предпочитана пред други и има влияние!
Предлагаме Ви атрактивни програми, привлекателни места и позитивни преживявания.
Програма 07640001 Съвмерененни техники за повишаване на образователните резултати и ангажиране на децата и учениците в процеса на обучение чрез STE(M) активности, развитие на междуличностни отношение и нагласи за успех;
Програма 07640002 “Интерактивен метод за създаване на хармоничен учебен процес”;
Програма 0764003 Оптимизиране на педагогическото общуване и комуникативната компетентност на учителя в обучението;
Програма 0764004 Емоционална регулация на поведението на учителя;

Програма 0764005 Практически техники за превенция на стрес и професионално прегаряне /Бърнаут синдром/ на педагози и педагогически специалисти в пост Covid обстановка;
Програма 0764006 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ в училище.

Заявете свойте предпочитания за изготвяне на специална за Вас оферта или се свържете с нас на: 
+359 897 391 375; 0988949403
smpb.4april@gmail.com
 
QR CODE - KATALOG, SMPB 4TI APRIL.png

Референции на нашите клиенти и приятели

Очаквайте скоро...
bottom of page