Обучителна дейност

“Животът е, за да се променяме и развиваме, да трансформираме и моделираме себе си от това, което сме били вчера до това, което сме днес. Докато животът минава, важните решения, които взимаме ни водят крачка по-близо до това да сме по-добри” 

Личностно развитие

За разбиране и регулация на емоциите, волята, поведението, навиците, контрол над обстоятелствата и очарователни промени в живота са необходими умения, компетенции, усилия, някои, които да те води и позитивна и подкрепяща среда.  Нашите обучения и преживелищни форми са това, което дойде като семе при теб, да се превърне в цвят, да процъфти и стане плод - да ти е наслада, да ти е пълно, да ти е леко, удовлетворено и да се  носи семена в тази посока. Тъй от наше обучение на обучение Вие сте на пътя към онова мястото, дълбоко в себе си, онова състояние на духа, на мисълта и дейността, полагащи грижа за Вашето благополучие и качество на живота. 
Свържете се с нас за заявка, за включване в индивидуален/ групов план и програма, защото Развитието не е константа.

Професионално развитие

При среща с емоционални и интелектуални предизвикателства, за придобиване на стимулиращи постижения и привличане на възнаграждения се нуждаем от обучение и последваща подкрепа. Това е необходимост за Вашия успех, не е прищявка. Свържете се с нас за заявка, за включване в индивидуален/ групов план и програма, защото трудът е основна дейност на човека и като такава е определяща Вашето здраве - физическо, психическо, поведенческо и благополучие.

Кариерно развитие

“За нуждата от план, подкрепа за определяне на приоритетни области, поставяне на цели, малки стъпки ден след ден, лишени от предразсъдъци с широко отворен ум, устрем. 
Свържете се с нас за консултация, за изготвяне на индивидуален план и програма за избор на професия, за израстване в професионалното поприще, стимулиращи награди и просперитет.”

Тиймбилдинг

Хората, както Вашите служители, екип имат нужда от чувство на принадлежност, от изживяване на радост и споделено щастие за запазване на интереса и усилия да бъдат въвлечени и отговорни към общите резултати, носещи печалба! Оставете това на уникалните ни услуги и се насладете на успеха!  Свържете с нас, за да отговорим на нуждите Ви, желания и цели.

Преквалификация на педагогически персонал

Ние вярваме, че институциите на предучилищното и училищното образование и заетите в тях педагози и персонал определят и насочват Бъдещето, работейки с нашите деца. Ние мислим за Вас като за про-свети-тели. Ние осъзнаваме възможността да променяме животи и целим да помогнем на тези от Вас, които искат нещо по-различно от това просто да ходят на работа, да преподават, да се чувстват отегчени, обезкуражени, неуспели, срещащи затруднения. Ние разполагаме с ноу-хау и добри практики по теми и проблеми, вплетени дълбоко в образованието и работата с хора. “Бих предпочел да печеля 1 % от усилията на 100 души, отколкото 100 % от собствените ми усилия” (Джон Рокфелер). Чрез заявяване на наше обучение или друга форма за споделяне на опит и идеи, развиване на умения, компетенции ние работим за Вас, инвестираме в Бъдещето и Вашата институция е предпочитана пред други!  

Референции на нашите клиенти и приятели

Очаквайте скоро...