За нас 

СМПБ “4-ти Април”

Основната мисия на Сдружението тогава е създаване на качество на психологическата работа и грижа за студента за натрупване на практически опит ръка за ръка с университетското теоретично обучение с крайна цел – изграждане на конкурентноспособни млади специалисти на пазара на труда. 

Нашата история

 СМПБ “4-ти Април” е НПО, което от 14.12.1998г. работи за студенти по Психология и е сдружение на млади специалисти в психологическите науки, на младежи и хора с интерес към хуманитарните науки и доброволчеството. 

    По-късно Сдружението разширява своята дейност като прилага своя потенциал на практика и организира стажантски програми за своите членове и развива доброволчески инициативи в публични институции за подкрепа на уязвими групи. По този начин СМПБ “4-ти Април” спомага за решаване на обществено значими теми и проблем. От друга страна, този успешен модел на личностно, професионално и социално развитие и реализация през годините помага Сдружението да развие мрежа от клонове в Благоевград, Пловдив, Велико Търново, Бургас и клубове във Враца и София. Набира стотици членове на територията на България и десетки фенове на световно ниво.

Нашият екип

Нашите Партньори

Efpsa.JPG
download.png
logo_nmf_11.jpg
В своето минало, настояще и бъдеще Сдружението e инвестира в набор и разпространение на артистични-психо-социални практики и техники, развива и укрепва партньорства и мрежи. СМПБ “4-ти Април” бива национално представителната организация на България в Европейската федерация на студентските психологически асоциации (EFPSA), член на Europlat и на Национален младежки форум (НМФ).
СМПБ “4-ти Април” обменя опит, добри практики и ресурси с четири водещи университета в България, с национални и международни институти, колежи, организации, младежки работници и експерти от Европа, Близкия Изток и света. Поддържа дългогодишни партньорства с професионални организации, международни представителства, и други в полза на хуманитарните науки и социално-икономическия прогрес, образованието, младежката работа, спорт, културното многообразие и идентичност, култура и изкуства, опазване на околната среда и борба с климатичните промени.