top of page

Сдружение на младите психолози в България "4-ти Април"

"Проблемите не са постоянни, те са част от процеса на растеж."

За нас 

СМПБ 4-ти Април

Сдружение на младите психолози в България  “4-ти Април” (СМПБ "4-ти Април") е НПО, сдружение с нестопанска цел, създадено 14.12.1998г Сдружението активно работи за студенти по Психология, за млади специалисти в психологическите науки, за младежи и за всеки с интерес към хуманитарните науки и всички ангажирани с обществено значими теми и предизивикателства. 

СМПБ "4-ти Април" се стреми към устойчиво професинално и личностно развитие на ангажираните с психология студенти, практици, теоритици и работи с и за специалисти в сектор Образование, неформално учене и формално обучение; сектор Младеж, младежка работа, младежко включване; Обучение на възрастни.
В изпълнение на основните си дейности използва различни утвърдени и иновативни методи и техники на работа. 
През годините Сдружението изгражда и мрежа от съмишленици и дейци в областта на изкуството, екологията и иновациите.
About
01.

Условно можем да споделим, че мисионерството ни е да въздействаме позитивно за:

* съхранение на здравето;
* личностно развитие и качество на живот'
* практикуване на природосъобразен и културен начин на живот; 
* устойчив просперитет и развитие на отделния индивид, двойка, семейство, организация, институция.
02.

Наша основна цел 

е задоволяване на интересите и предлагане на възможности за кариерно развитие на психолози и на студенти от хуманитарните науки за постигане на качество на живот и благополучие на хората (деца, младежи, възрастни).
03.

Основни дейности на “4-ти Април” 

  • обучителна;
  • консултантска;
  • научно-изследователска;
  • обществена;
  • социална;
  • доброволческа;
  • проектна;
  • вътрешноквалификационна.
Services
bottom of page